bilimalpka

36 tekstów – auto­rem jest bi­limal­pka.

CZAS

Raz dnia pew­ne­go, ty­mi oto słowy
Ta­ki właśnie pa­radoks, wbił mi się do głowy:
A czas?! Czas jest po­nad czasowy. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2016, 12:52

WYZNANIE

Jes­teś myślą, która mnie do snu układa;
Pod mą głową wy­god­nie mi mości;
Po po­liczkach de­likat­nie mnie smaga;
Bym koszmarów broń Boże nie gościł;

Jes­teś snem, który chcę nieprzerwanie;
Śnić gdy Mor­feusz w objęciach mnie tuli;
Jes­teś je­dynym szcze­rym wyznaniem;
Chaus­tem krwi sprag­nione­go Drakuli;

Jes­teś myślą, która pier­wsza mnie budzi;
Tą je­dyną, co chce gościć bez końca;
Na pochy­bel oczom zaz­dros­nych ludzi;
Pier­wszym i os­tatnim pro­mieniem Słońca; 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 października 2016, 00:57

Przepaść

A ty kłam, kłam łżyj ile wlezie;
Ważne, żebyś klękał, żebyś zma­wiał pacierze;
Wyzbądź się z siebie człowieka mój przyjacielu;
Łam wszel­kie za­sady by­leś dob­rnął do celu;
A ty kłam, kłam, zaw­sze i wszędzie;
W świecie parszywych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 sierpnia 2016, 22:31

tylko przed siebie

Wszys­tko ma swój kres;
I kiedyś kończy się;
Naj­smaczniej­szy kęs;
Naj­cu­dow­niej­szy dzień;

Jak zachód kończy dzień;
Epi­log książki łam;
Tak wschód ot­wiera ten;
Nieod­kręco­ny kran;

Wszys­tko kończy się ;
Wszys­to ma swój kres;
Top­nieje sta­ry śnieg;
Brzask no­wy rzu­ca cień;

I no­we tomy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 listopada 2015, 20:13

Fraszka na pracę

Ta­ka myśl mnie gnębi i wciąż wraca;
Męczy, nęka, nie da­je spokoju;
Na cho­lerę jest mi praca;
Z mu­su, w wiel­kim trudzie i znoju?
Ta­ka ty­ra, jak rzut karny;
Już wiem!! Ja jes­tem czar­ny ;) 

fraszka • 10 listopada 2015, 17:47

Często, zbyt głębo­ka za­duma nad tym co było, przysłania to co jest i uniemożli­wia poz­na­nie te­go co będzie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 listopada 2015, 13:00

ZNIECHĘCENIE

Gdy się budzi pier­wsza gwiazda;
Ta co spełniać ma marzenia;
Wyf­ru­wają wte­dy z gniazda;
Czar­nos­krzydłe przemyślenia;


Po­roz­rzu­cać kloc­ki życia;
W kształt zu­pełnie in­nych zdarzeń;
Móc sie w pełni, móc zachwycać;
Tym co te­raz w stre­fie marzeń;

Spadły pla­ny na podłogę;
Rostrzaskały [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 20 października 2015, 03:13

O JA WIECZNIE NAIWNY

Dałem du­py niepodzielnie;
I wyrżnąłem na wirażu;
Du­pa szczy­pie niemiłosiernie;
Nie używa makijażu;

Tak już by­wa gdy nieświadom;
Że się zakręt do mnie zbliża;
Od­dać w ręce się lekarzom;
Ko­mu da się, naubliżać;

Ta bez­radność niepomierna;
Ta bez­względność bezlitosna;
I Ta Ona, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 października 2015, 17:11

Jeśli sam nie jes­teś do końca szcze­ry, wo­bec ko­goś, nie wy­magaj bez­względnej szcze­rości od niego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 sierpnia 2015, 14:08

DRWIĆ I RANIĆ

Siedzę przed do­mem, pat­rzę w dal bezmyślnie;
Jak ja­kiś cy­borg czy klon;
Cze­kam z nadzieją, ze szczęście rozbłyśnie;
Za­dud­ni jak na wieży dzwon;

Nie dla mnie szczęście jednak;
Gdy już cza­sami bywa;
Nie dla mnie jest ten znak;
Ze [...] — czytaj całość

wiersz • 6 czerwca 2015, 20:23

bilimalpka

Lepiej być miernym twórcą, Niż dobrym kopistą

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bilimalpka

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

22 grudnia 2016, 01:46yestem sko­men­to­wał tek­st CZAS

31 października 2016, 16:55bilimalpka sko­men­to­wał tek­st WYZNANIE

30 października 2016, 22:32ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st WYZNANIE

22 listopada 2015, 20:13bilimalpka do­dał no­wy tek­st tylko przed siebie

10 listopada 2015, 17:47bilimalpka do­dał no­wy tek­st Fraszka na pracę

1 listopada 2015, 14:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Często, zbyt głębo­ka za­duma [...]

1 listopada 2015, 13:00bilimalpka do­dał no­wy tek­st Często, zbyt głębo­ka za­duma [...]

20 października 2015, 03:13bilimalpka do­dał no­wy tek­st ZNIECHĘCENIE

16 października 2015, 00:33bilimalpka sko­men­to­wał tek­st Papieros je­den za dru­gim W [...]