bilimalpka, teksty z marca 2015 roku

5 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest bi­limal­pka.

Dogasanie

Stra­ciłem ape­tyt na życie.
Nie mam na nic chęci
Za­topić się w niebycie
W niszy ab­so­lutu się zakręcić

A w środ­ku: pus­to, ciem­no, chłód!
A środ­ku: tyl­ko próżnia!
Cze­kając bez­czyn­nie na cud!
Niczym się nie wyróżniam!

Wszys­tko po­zytyw­ne w so­bie gromię!
Zas­ty­gają mo­je dłonie!
I za­nikam! Już się nie bronię!
Cze­kam aż do­gaśnie płomień!

Już mnie nie głaszczą Słońca Promienie!
Bodźców nie od­bieram żadnych!
Za­nika wszel­kie istnienie!
Wzor­co­wy zgon- zgon przykładny. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 marca 2015, 16:53

Tak

Znik­nie kiedyś grawitacja
Mo­ja wte­dy będzie racja
Wszys­tkie te­zy i twierdzenia
Będą bez uzasadnienia

Fak­tem będzie czar­na dziura
I za­sada z góry która
Wyk­lucza to co nie wyklucza
Żeby drzwi ot­worzyc nie pot­rze­ba klucza

Przed­nie bred­nie dyrdymaly
Będą trwać i jak wóz Drzymały
Nie us­taną w swym natarciu
By gra­nice uległy zatarciu

Każdy non­sens wszel­kie blagi
Wy­magać będą powagi
A co ważne piękne czyste
Będzie niczym. ZAISTE!! 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 marca 2015, 00:27

Codzien­ność składa się z małych is­kier. Z tym, że wielość tych is­kier, może wyt­worzyc ol­brzy­mi ogień... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 marca 2015, 01:06

Ko­biety to zło....
... zło konieczne 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 marca 2015, 19:56

Im więcej się mnożymy, tym więcej mu­simy się dzielić 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2015, 01:27

bilimalpka

Lepiej być miernym twórcą, Niż dobrym kopistą

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bilimalpka

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

22 grudnia 2016, 01:46yestem sko­men­to­wał tek­st CZAS

31 października 2016, 16:55bilimalpka sko­men­to­wał tek­st WYZNANIE

30 października 2016, 22:32ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st WYZNANIE

22 listopada 2015, 20:13bilimalpka do­dał no­wy tek­st tylko przed siebie

10 listopada 2015, 17:47bilimalpka do­dał no­wy tek­st Fraszka na pracę

1 listopada 2015, 14:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Często, zbyt głębo­ka za­duma [...]

1 listopada 2015, 13:00bilimalpka do­dał no­wy tek­st Często, zbyt głębo­ka za­duma [...]

20 października 2015, 03:13bilimalpka do­dał no­wy tek­st ZNIECHĘCENIE

16 października 2015, 00:33bilimalpka sko­men­to­wał tek­st Papieros je­den za dru­gim W [...]